Kyphosis

Omurganın arkaya doğru çıkıntı yapması; kambur

CM Tooltip Glossary

Kyphosis

0