Junctura

Birleşme, bağlantı; eklem, oynak.

İki kemiğin birbiri ile birleştiği yer; birleşme yeri.

CM Tooltip Glossary

Junctura

0