Haustrum

-Kalın bağırsağın boğumu.

-Kabartı, kabarıklık, kıvrıntı

CM Tooltip Glossary

Haustrum

0