Genesis (sonek)

-genesis; Herhangi bir şeyin kaynağı, başlangıç noktası, döl, nesil, soy, oluşma anlamları veren son ek

CM Tooltip Glossary

Genesis (sonek)

0