Ganglion

Çevresel sinir sisteminde ya da merkezi sinir sisteminde herhangi bir sinir hücresi grubu; akkan düğümü, kas kirişi kisti

CM Tooltip Glossary

Ganglion

0