Galea aponeurotica

Kafatası üzerinde frontal ve oksipital kasları birleştiren aponöroz

CM Tooltip Glossary

Galea aponeurotica

0