Fastigium

Ateşli hastalıklarda kriz devresi. Hastalık sırasında ateşin en yüksek dereceye çıktığı dönem

CM Tooltip Glossary

Fastigium

0