Fasciculus

Küçük lif demeti, sinir ya da kas liflerinin oluşturduğu demetlerin hepsine verilen ad. Fasikülüs olarakta direk çevrilmektedir.

CM Tooltip Glossary

Fasciculus

0