Fascia adherens

Kalp kaslarının aktin filamentlerini bağlayan geniş hücrelerarası bağlantısı

CM Tooltip Glossary

Fascia adherens

0