Facies

Yüz, surat, yüz ifadesi, bir organ ya da yapının dış yüzü. Facies kelimesinden sonra gelen kelimeye ön, dış gibi anlamlar katmaktadır

CM Tooltip Glossary

Facies

0