Calcar

Topuk, mahmuza biçiminde çıkıntı

(Mahmuza; Tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan, boynuz yapısındaki sivri uzantı)

calcar

CM Tooltip Glossary

Calcar

0